Archive | oktober 2014

innflytting torsdag 30. oktober

Hvem kan være med å flytte inn hinderne i ridehallen. Torsdag 30. Oktober? Vi møtes på skui kl 19. Kari har med henger. De som ønsker det kan trene etterpå da vi har hallen fra kl 20. Fint om du skriver enten du kan eller ikke.

Kari

Reklamer